Komplexne o
skleróze multiplex

Komplexné informácie o príčinách vzniku ochorenia, diagnostike, prognóze a terapii sklerózy multiplex

Diagnostika sklerózy multiplex

Diagnostika SM

Definitívne potvrdenie diagnózy SM je proces náročný na čas. Je to najmä preto, že príznaky sklerózy multiplex sa môžu javiť ako príznaky iných ochorení. Preto je SM zvyčajne diagnostikovaná až potom, ako váš lekár vylúči iné možné ochorenia. Neexistuje jediný test alebo príznak ochorenia, ktorý môže určiť, či má daná osoba SM.

Neurológ stanoví diagnózu na základe rôznych nálezov a vyšetrení, napríklad:

Magnetická rezonancia (MR)

MR je bezpečný a bezbolestný spôsob, ktorým lekár zistí, čo sa deje vo vnútri vášho tela.

Pri SM sa MR používa na vytvorenie detailných snímok mozgu a miechy. Snímky MR ukazujú množstvo vody v tkanivách. Lézie SM majú nadmerný obsah vody. MR používa na nájdenie týchto lézií veľmi veľký a silný magnet. Robí detailné snímky centrálneho nervového systému. Tieto snímky zobrazujú oblasti poškodenia.

MR je dôležitým nástrojom, ktorý lekárom pomáha potvrdiť diagnózu SM. MR umožní vášmu lekárovi vidieť obraz toho, čo sa deje vo vašom mozgu a mieche.

Presná súvislosť medzi výsledkami MR a súčasným alebo budúcim zdravotným stavom pacientov či progresiou postihnutia nie je známa.

SM je často aktívna v oblastiach, ktoré sa neprejavujú viditeľnými príznakmi. Z tohto dôvodu vás môže lekár periodicky posielať na kontrolné MR. Následne porovná vašu novú snímku MR s predošlou. Lekár tak môže zistiť, ako sa stav a počet lézií vyvíja. Taktiež vidí, či nastalo nejaké nové poškodenie mozgu. Je však dôležité poznamenať, že výsledky MR a príznaky ochorenia alebo stav postihnutia sa môžu, ale nemusia zhodovať.

Typy MR a popis, ako fungujú

Pri SM sa bežne používajú dva typy vyšetrení MR.

Gadolíniom obohatené T1-vážené snímky ukazujú len nové lézie

Nové lézie sú oblasti, kde je ochorenie aktívne. Pred MR dostanete injekciu s kontrastnou látkou Gadolinium (Gd). Gd je ako farbivo, ktoré vášmu lekárovi umožní odlíšiť samostatné aktívne lézie od zdravých častí mozgu. Ak je SM aktívna, Gd prejde cez krvno-mozgovú bariéru a odhalí oblasti zápalu "rozžiarením." Lekári to volajú "vysvietenie lézií", pretože ich dokážu lepšie vidieť. Tento typ zobrazenia neukazuje staršie, neaktívne lézie.

T2-vážené snímky zobrazujú počet a veľkosť starých aj nových lézií

Zobrazujú všetky typy lézií - staršie, neaktívne lézie a aj nové a aktívne lézie. Pravidelné T2 MR vyšetrenie je doležité pre diagnostiku a sledovanie priebehu ochorenia.

Späť na články

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne